Obec Mankovice
Mankovice

Fotbalové hřiště TJ TATRAN Mankovice

Podle pamětníků bylo jednoduché hřiště vybudováno těsně před válkou, tehdy směrem podél trati, branky byly dřevěné. Využívala ho především škola a někdy hasiči ke cvičení. Během války se moc nehrálo, mladí muži vesměs bojovali. Někdy v neděli hřiště využívali angličtí váleční zajatci.


Foto: Fotbalové hřiště Mankovice 50., 60. léta, archiv Josef Skalka

 

Fotbalové hřiště TJ TATRAN Mankovice

Podle pamětníků bylo jednoduché hřiště vybudováno těsně před válkou, tehdy směrem podél trati, branky byly dřevěné. Využívala ho především škola a  někdy hasiči ke cvičení. Během války se moc nehrálo, mladí muži vesměs bojovali. Někdy v neděli hřiště využívali angličtí váleční zajatci, kteří pochodovali ve skupině z tábora přes vesnici a při pochodu si pískali, zpívat nesměli. Po válce, v roce 1945, přišli do Mankovic noví osídlenci. Mladí fotbaloví nadšenci se začali scházet a ve svém volném čase "proháněli kulatý míč". První zmínka o kopané v obci se v obecní kronice objevuje v roce 1946, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol. Až v roce 1948 se v Mankovicích začal hrát fotbal PODLE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU. Dnešní název TJ TATRAN Mankovice dostal spolek v roce 1953, kdy byla převedena Dobrovolná organizace Sokol – DOS, na závodní organizaci Valašských pil Mankovice pod názvem TJ TATRAN. Od té doby jsou již veškeré činnosti uváděny pod hlavičkou TJ TATRAN Mankovice.

Podle pamětníků bylo jednoduché hřiště vybudováno těsně před válkou, tehdy směrem podél trati, branky byly dřevěné. Využívala ho především škola a někdy hasiči ke cvičení. Během války se moc nehrálo, mladí muži vesměs bojovali. Někdy v neděli využívali hřiště angličtí váleční zajatci, kteří pochodovali ve skupině z tábora přes vesnici a při pochodu si pískali, zpívat nesměli. Velkou podívanou pro místní kluky byl Skot uprostřed první trojice pochodujících zajatců ve vycházkové uniformě, pochodoval v kostkované sukni, podkolínkách se střapci a kárované lodičce – chlap v sukni. Vzpomíná Karel Gold. Angličtí zajatci si postavili také své hřiště přímo u své ubikace u tehdejší Pily Rossmanith, dnes Baráky.

Kopaná se v Mankovicích hrála de facto ihned po válce, s příchodem nových osídlenců. Byla tu skupina mladých mužů, která ve svém volném čase "proháněla kulatý míč", píše se v obecní kronice. Byli to bratři Martinátovi, Sigmundovi, Černochovi, Karel Skalka, Ivan Brynecký, Adolf Podzemný, Josef Tymrák a mnoho jiných, tenkrát místních mladých mužů. A našli se i takoví, kteří byli ochotni dělat trenéra, rádce a cvičitele. Patřil k nim Ladislav Hub, Rudolf Jaglář a další. Hráli kopanou pro své potěšení, ale i pro potěšení ostatních.

Vůbec první zmínka o kopané v obci se v kronice objevuje v zápise z roku 1946, a to je založení Tělocvičné jednoty Sokol. Prvním starostou Sokola se stal Jaroslav Hrůza. Sokol zaštiťoval širší zájmovou činnost obyvatelstva - cvičení, tanec, divadlo i kopanou.

V roce 1947 bylo Sokolu přiděleno čp. 37 se zahradou /tehdy dům mezi kulturním domem a dvanácti bytovkou/ pro zřízení sokolovny v obytné budově, na adaptaci tělocvičny ve stodole a vybudování hřiště na zahradě.

Protože to byl dobrý kolektiv a mladí hrát chtěli, začali se zajímat o soutěžní podmínky a již od roku 1948 se začal v Mankovicích hrát fotbal podle soutěžního řádu. Tento rok je považován za rokem založení fotbalového klubu.

Bohužel v roce 1948, kdy se moci chopila KSČ, spolková činnost téměř ustala, mezi nimi i Sokol a to především tělocvičná a divadelní činnost.

v roce 1951 se objevuje záznam, že proběhl sokolský den s vystoupením žactva, a že celková činnost Sokola je velmi slabá. Zde padla zmínka o tom, že prakticky fungoval jen oddíl kopané. Tehdejší starostou Sokola byl Vladimír Hub.

V následujících letech se kopaná hrála dál, činnost oddílu kopané byla dobrá, měnilo se vedení Sokola. Zcela zásadní událost se stala v roce 1953. Dne 5. října 1953 byla PŘEVEDENA DOS /Dobrovolná organizace Sokol/ na závodní organizaci Valašských pil Mankovice pod názvem TATRAN. Od té doby jsou již veškeré činnosti a záznamy popisovány jako činnosti TJ TATRAN Mankovice. V roce 1953 byla provedena také změna předsedy, předsedou zvolen Svatopluk Pernický.

V zápise do kroniky za rok 1956 se píše, že Tělovýchovná jednota TATRAN kromě oddílu kopané nevyvíjela žádnou činnost. Jako důvod nečinnosti se uvádí, že není, kde cvičit. Sály hostinců jsou pro cvičení nevhodné a na stavbu tělocvičny není peněz. Dlužno podotknout, že na vesnicích se cvičívalo vždy v sálech hostinců. Předsedou TJ TATRAN Mankovice byl v letech 1955 – 1957 Alois Žitník, v dalších letech v kronice obce nejsou uvedena jména členů výboru.

V roce 1959 čítala základna TJ TATRAN 80 členů a kromě fotbalistů to byly také dorostenky nebo družstvo lyžařů, Družstvo lyžařů odpracovalo 400 hodin na přístavbě šaten, byla přistavěna také šatna pro rozhodčího, rozhlasová kabina a kůlna, rekonstruována střecha a provedena vnitřní instalace elektrického vedení.

V roce 1962 se v kronice píše, že byla svépomocí dokončena úprava šaten na hřišti a to také s pomocí nových oddílů, dorostenců, kteří do TJ vstoupili už v roce 1961, dále s oddílem stolního tenisu a odbíjené.

Podle pamětníků mělo ještě několik let po válce hřiště jiný směr, jeho delší strana běžela podél železniční trati a ne jako teď kolmo na ni. Snad na konci 50. let nebo začátkem 60. let se hřiště prodloužilo o velké vápno a dostalo současný směr. Zůstaly kaštany, dřevěná šatna se zbořila a postavily se nové cihlové kabiny.

Až v roce 1968 vzala do rukou mankovickou kopanou nová mladá generace, která usilovala o obnovení upadlého oddílu. Předsedou se stal Ivan Brynecký, jednatelem Karel Tříska, hospodář Ladislav Kuchařík, členové výboru Emil Orlita a František Sigmund, trenérem se stal na mnoho let Lubomír Szybowski. Tehdejší hráči se pustili do přístavby a přestavby kabin, terasového tanečního parketu, udržovali dobrý trénink a kázeň. Většinu prací provedli sportovci zdarma, jejich houževnatost a nadšení budou trvalým svědkem dobré práce mankovických sportovců.


Foto: Stavba tanečního parketu, 1968, Karel Tříska a Břetislav Martinát, archiv Marie Oravová

V roce 1969 byla provedena rekonstrukce kabin svépomocně.

Až v zápise z roku 1988 se objevuje první zmínka o oslavách výročí TATRANU a to 40 let. K založení TJ TATRAN je uvedeno, že se fotbal hraje v Mankovicích od roku 1948 podle soutěžního řádu. V roce 1988 je předsedou TJ TATRAN Mankovice Antonín Berger.

V průběhu dalších let se dál budoval areál hřiště a kabin, významnou měrou na opravách a údržbě areálu měli především samotní hráči.

V roce 2005 byly v areálu hřiště TJ TATRAN Mankovice započaty práce na vybudování cyklistické trati BMX. Vybudoval ji Radek Milníček se svou rodinou. Trať se budovala dva roky a k 31. prosinci 2020 byla čtyři krát upravena. Další roky byla dráha dále upravována.

V roce 2007 byl na přístupové cestě k hřišti položený asfaltový koberec.

V roce 2008 byly v areálu opraveny lavičky na posezení kolem hřiště, prováděly se také úpravy v kabinách a v bufetu. V roce 2008 zemřel předseda TJ TATRAN Mankovice a ve funkci ho vystřídal Miroslav Švajda.

roce 2010 byla v areálu hřiště provedena oprava střešního pláště a oplechování atiky, výměna rýn a svodů, vymalování vnitřního prostoru v budovách, nové rozvody vody ve starých kabinách, vybudován byl také nový taneční parket o větší rozloze.

V roce 2012 proběhly také opravy hřiště, návoz hlíny a zasetí trávy na 1/3 plochy.

Za novými opravenými kabinami bylo v roce 2013 vybudovalo volejbalové hřiště a umístěny vysoké sítě za brankami. Předsedou TJ TATRAN Mankovice se stal Jan Fárek.

V roce 2015 bylo založeno družstvo žáků, opravila se klubovna, toalety, nové volejbalové hřiště, pořídily se nové sítě za brankami. Došlo také k úpravě trati BMX, úprava dvou klopených zatáček a vybudování profi sekce na 3. rovině.

V roce 2016 byly postaveny nové střídačky a dětský koutek pro děti, klouzačka, houpačky, pískoviště.

V roce 2017 byly vybudovány nové střídačky a zakoupena světelná výsledková tabule. Zázemí pro fanoušky Tatranu také dostalo novou tvář v podobě přístřešku a chodníku spojující kabiny s občerstvením.

Na jaře roku 2018 proběhla rekonstrukce kabin TJ Tatran. Obec Mankovice nechala opravit sprchy a sociální zařízení. Došlo k propojení dvou místností užívaných jako sprchy pro domácí a hosty v jednu společnou s novými obklady, bojlery a umyvadly. Sociální zařízení také doznalo renovace v podobě celkové rekonstrukce obkladů a nové sanitární keramiky.

V roce 2020 byla nově vymalována hospůdka a došlo k výměně stolů a židlí.

V roce 2021 došlo ke změně ve vedení spolku. Stávající předseda Jan Fárek skončil ve funkci 30. listopadu 2021 a od 1. prosince 2021 se stal předsedou spolku TJ TATRAN Mankovice Lukáš Sigmund. V Mankovicích v tomto roce hráli MUŽI IV. třída, Starší žáci III. třída sk. A a Starší přípravka III. třída sk. B.

V roce 2022 je areál fotbalového hřiště velmi dobře udržován, pravidelně se pečuje o trávník, na jaře se provádí vertikutace, v roce 2023 se zlepšilo také zázemí pro hosty, do bufetu se umístila zánovní kuchyňská linka a zakoupeny byly drobné elektrospotřebiče pro přípravu rychlého občerstvení pro návštěvníky.

 

Zpracovala Pavlína Ďuricová, kronikářka obce, 2024

 

Zdroj:

Obecní kroniky Mankovice 2., 3., 4., 5. díl
Pavel Orava, pamětník
Karel Gold, pamětník
Lukáš Sigmund, předseda TJ TATRAN Mankovice

 

Datum vložení: 21. 5. 2024 12:25
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2024 21:24
Autor: Lukáš Sigmund

Obec

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Partner - MS kraj

Nákup nového dopravního automobilu pro hasičskou jednotku finančně podpořil MS krajProjekt - Dopravní automobil pro hasičskou jednotku je finančně podpořen MS krajem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Odkazy
Obec
Mankovice
Obec Mankovice se nachází na jižním okraji CHKO Poodří. Svou velikostí se řadí mezi menší obce, avšak svou historií patří k významnějším.
Obce mikroregionu