Obsah

Znak obce Mankovice

 

Na žádost obecního úřadu Mankovice udělil předseda Poslanecké sněmovny ing. Miloš Zeman dne 18. 6. 1998 obci Mankovice znak a prapor, a to podle návrhu odborníka na heraldiku pana Jana Tejbala.


 Část symboliky obecního znaku byla převzata ze staré obecní pečeti z roku 1744, ve které byla radlice a krojidlo, což byly typické rolnické nástroje. Obecní znak má v zeleném štítě stříbrnou radlici provázanou třemi zlatými liliemi pod sebou. Figura radlice odkazuje na historickou symboliku obce. Tři lilie připomínají především mariánské zasvěcení mankovského kostela. Zelený štít podtrhuje mimoměstský charakter obce a blízkost CHKO Poodří.
Obecně platí, že podoba praporu by měla odpovídat koncepci znaku. U našeho praporu to znamená, že list praporu je rozdělen v poměru 1:3 na dva svislé pruhy, žerďový bílý, který zastupuje radlici ve znaku a vlající zelený se třemi zlatými liliemi u dělící linky pod sebou.