Obec Mankovice
Mankovice

Studie nakládání s dešťovými vodami v obci

Studie nakládání s dešťovými vodami v obci

Vyhotovení technickoekonomické Studie nakládání s dešťovými vodami na území obce Mankovice.

Obec Mankovice realizovala vyhotovení technickoekonomické Studie nakládání s dešťovými vodami na území obce Mankovice.

Studie řešila využití dešťových vod v obci na pozemcích a budovách ve vlastnictví obce. Dále se studie soustředila na řešení problémů v souvislosti s opakovanými přívalovými dešti zejména ve 3 lokalitách obce, a to v oblasti poblíž kafilerie v západní části katastru, lokalitě poblíž vodojemu a oblasti nad pásem liniové zástavby ve středu obce. Z důvodu chybějícího komplexního řešení protierozní opatření a opatření vedoucích k zadržování vody a zpomalování jejího odtoku se studie soustředila na problematická místa, nastínila možnosti jejich řešení a zjistila možnosti zadržování vody v krajině pomocí vhodných opatření.

Díky navrženým opatřením obec může v budoucnu s dešťovými vodami lépe hospodařit.

Celkové náklady na zpracování Studie byly ve výši 551.760 Kč včetně DPH. Na zpracování studie poskytl dotaci Moravskoslezský kraj ve výši 390.000 Kč v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“.

 

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - www.msk.cz

Datum vložení: 23. 1. 2024 11:01
Datum poslední aktualizace: 23. 1. 2024 11:09
Autor: Lukáš Sigmund

Občan

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Partner - MS kraj

Nákup nového dopravního automobilu pro hasičskou jednotku finančně podpořil MS krajProjekt - Dopravní automobil pro hasičskou jednotku je finančně podpořen MS krajem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Odkazy
Obec
Mankovice
Obec Mankovice se nachází na jižním okraji CHKO Poodří. Svou velikostí se řadí mezi menší obce, avšak svou historií patří k významnějším.
Obce mikroregionu