Obsah

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb., - oprávnění rady k provádění rozpočtových opatření, které je platné pro rok 2017

20180222_131003.pdf Staženo: 99x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.,- Usnesení zastupitelstva, kterými byl kontrolní výbor pověřen v roce 2017 k provádění kontrol

20180222_124804.pdf Staženo: 114x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.

20180212_155441.pdf Staženo: 101x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb., - popis práce referenta OÚ Mankovice

20180206_122204.pdf Staženo: 103x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.,

20180206_115711.pdf Staženo: 97x

Poskytování iformací dle zák.106/1999 Sb.,- sdělení Plánu práce fin. výboru na rok 2017 a zápisů z jednání fin. výboru

20180206_084108.pdf Staženo: 93x

Poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -sdělení Plánu práce finančního výboru na rok 2017 a zápisů z jednání finančního výboru v roce 2017

20180125_112034.pdf Staženo: 83x

Poskytování informací dle zák.106/1999Sb.

Informace ohledně platů a odměn zaměstnanců obce Mankovice za rok 2017

20180118_112839.pdf Staženo: 94x

Poskytnutí informce dle zák.106/1999 Sb.,

Sdělení zprávy dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2017 konané dne 27.11.2017

20180118_071833.pdf Staženo: 78x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.,- poskytnutí karty dlouhodobého hmotného majetku na majetek ,,Zámková dlažba- hřbitov"

20171220_115824.pdf Staženo: 149x

Poskytnutí informací podle zák.106/1999 Sb.

Informace dle zák..doc Staženo: 145x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.- uvolnění zastupitelé

20171102_091719.pdf Staženo: 159x

Poskytování informací dle zák.106/1999 SB.-zápisy z rady 54 - 60, kopie Darovacích smluv pro TJ Tatran Mankovice, Smlouva o dílo - oprava chodníku před ZŠ Mankovice

20171023_080436.pdf Staženo: 155x

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.- seznam položek spisové služby Obce Mankovice

20170915_103837.pdf Staženo: 168x

Poskutnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.,

Dotazníkové šetření v souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení v obci

20170913_115447.pdf Staženo: 169x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Otázky z oblasti problémy se škodlivými ptáky

20170822_102452.pdf Staženo: 168x

Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

20170724_160808.pdf Staženo: 197x

Poskytnutí informace dle zák.106/1999Sb.

Poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb.

informace 106.pdf Staženo: 205x

Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.

informace 106.doc Staženo: 216x

Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.

20170306_092852.pdf Staženo: 230x

Stránka