Obsah

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. - finanční rozpočet na demolici bývalé MŠ

20200206_114351.pdf Staženo: 24x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb., -výkaz FIN 2-12 za 10/2019, FIN 2- 12 za 11/2019, sestava účetní evidence obce 1-12/2018, 1-11/2019

20191227_105441.pdf Staženo: 23x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.- seznam stížností a petic za období 11/2014 - 10/2019

20191119_132528.pdf Staženo: 41x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. - výkaz FIN 2-12/2019, sdělení, kdy, jaké telefonní číslo a jméno osoby z řad pracovníků FÚ...

20191113_132229.pdf Staženo: 33x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. vyúčtování obecních akcí- obecní ples, den obce 2018,2019...

20191017_111229.pdf Staženo: 36x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb., otázky k zaměstnancům obce, otázky ZŠ a MŠ - počty dětí, pedagogických zaměstnanců atd.

20191016_134936.pdf Staženo: 38x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb., jak bylo naloženo se zamítavým stanoviskem, výše odměn a proplacených přesčasových hodin jednotlivým zaměstnancům, kde trávili dovolenou zaměstnanci obce, starostka a místostaroska

20191017_103108.pdf Staženo: 41x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. - informace ve věci jmenovaných subjektů

20191002_131250.pdf Staženo: 34x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.- služební mobilní telefon starostky obce

20190725_094141.pdf Staženo: 61x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. - projektová dokumentace opravy Kulturního domu v Mankovicích

20190725_082120.pdf Staženo: 56x

Poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb. -popis práce, platové zařazení, výše úvazku referentky OÚ

20190724_154301.pdf Staženo: 59x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. rozsudky soudního sporu obce s bývalou účetní

20190723_084450.pdf Staženo: 58x

Poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb., - pachtovní smlouvy platné od 1.1.2017

Informace ÚD.doc Staženo: 59x

Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., - odpověď r.2019

20190408_091646.pdf Staženo: 71x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.- Výjimka z nejnižšího počtu dětí a žáků v mateřské a základní škole Mankovice pro školní rok 2018/2019

20181017_165734.pdf Staženo: 83x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. - Položka v rozpočtu obce Mankovice na rok 2018

20181017_164306.pdf Staženo: 81x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.- Služební automobil

20181017_162153.pdf Staženo: 85x

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.

20180821_081838.pdf Staženo: 114x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.,

20180806_155554.pdf Staženo: 115x

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.,

Informace ÚD.doc Staženo: 130x

Stránka