Obsah

Czech POINT

 

Co je Czech POINT
Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Z pracoviště Czech POINT lze odnést ověřené výstupy z některých veřejných i neveřejných registrů, např. z katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče, obchodního rejstříku, rejstříku trestů apod.

Upozornění!
Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

V současnosti kontaktní místa Czech PONT poskytuje:
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Autorizovaná konverze dokumentů
- Datové schránky

Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Pracoviště CzechPOINT Mankovice:
kontakt:   Obecní úřad Mankovice
                 Mankovice 73, PSČ 742 35
                 tel. 556 736 598, 556 715 205-6
                 obec@mankovice.cz

úřední hodiny:  

Po, St 08:00 - 11:30   12:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 11:30        

 


Ceník

Výstup z CZECHPOINTU 1. strana výpisu Každá další strana výpisu
Výpis z katastru nemovitostí 100,00 Kč 50,00 Kč
Výpis z obchodního rejstříku 100,00 Kč 50,00 Kč
Výpis z živnostenského rejstříku 100,00 Kč 50,00 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičů 100,00 Kč 50,00 Kč
Výpis z rejstříku trestů  50,00 Kč
správní poplatek
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,00 Kč 50,00 Kč
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,00 Kč 50,00 Kč
Výpis z insolvenčního rejstříku  100,00 Kč 50,00 Kč
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 50,00 Kč
+ správní poplatek dle živnostenského zákona
50,00 Kč
Provedení autorizované konverze dokumentu  z listinné do elektronické podoby 30,00 Kč
(včetně CD/DVD)
30,00 Kč
Provedení autorizované konverze dokumentu  z  elektronické do listinné podoby 30,00 Kč 30,00 Kč
Žádost o zřízení datové schránky  bezplatně  
Zneplatnění přístupových údajů datové schránky bezplatně  
Opětovné vydání přístupových údajů 200,00 Kč  

 

DALŠÍ INFORMACE: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23