Obsah

Památky

Kostel Navštívení Panny Marie 1797

Farní kostel Navštívení Panny Marie byl postaven v r. 1795 na místě staršího, již zchátralého kostela. Byl postaven v pozdně barokním slohu. Je dlouhý 35 m a 15 m široký, obrácen k severovýchodu.

Oltářní obraz z roku 1800 byl namalován fulneckým malířem J. G. Fromlem. Hlavní oltář byl pořízen r. 1850 Matoušem Muchelem. Roku 1909 byla posvěcena nová křížová cesta od firmy Muller z Mnichova. Varhany pocházejí z r. 1903. Kostel byl několikrát opravován, v r 1928 byla provedena celková vnitřní renovace. Střecha byla pokryta plechem v r. 1958. Před kostelem se nacházejí kříž a socha z r. 1850.

Obvyklý pořad bohoslužeb
Neděle 8.30 hodin
Středa 18.00 hodin
Pátek 18.00 hodin (mimo období prázdnin)

Souřadnice:

  • 49°38'13.3"N
  • 17°53'6.9"E