Obsah

Zprávy

Knihovna v Mankovicích uzavřena dne

Knihovna v Mankovicích uzavřena dne celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor:

Výročí osvobození obce

Pietní akt u příležitosti 74. výročí osvobození obce celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor:

Občanská poradna Nový Jičín

Občanská poradna Nový Jičín celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor:

Kotlíková dotace - informace

Kotlíková dotace - informace celý text

ostatní | 10. 4. 2019 | Autor:

Upozornění seniorům

Upozornění seniorům - "Volající vnuci" celý text

ostatní | 8. 4. 2019 | Autor:

Zdravotnická záchranná služba Maravskoslezský kraj - First responder ZZS MSK

Zdravotnická záchranná služba Maravskoslezský kraj - First responder ZZS MSK celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor:

Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Odry II

Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Odry II celý text

ostatní | 22. 3. 2019 | Autor:

Oznámení provozní doba knihovna

Oznámení provozní doba knihovna celý text

ostatní | 14. 3. 2019 | Autor:

Oznámení zápis dětí do ZŠ + MŠ

Oznámení zápis dětí do ZŠ + MŠ v Mankovicích celý text

ostatní | 14. 3. 2019 | Autor:

Rozpis svozu odpadů a plastů pro rok 2019

Rozpis svozu odpadů a plastů v roce 2019 celý text

ostatní | 3. 1. 2019 | Autor:

Změna provozní doby ordinace praktického lékaře v Suchdole nad Odrou

Změna provozní doby ordinace praktického lékaře v Suchdole nad Odrou celý text

ostatní | 20. 12. 2018 | Autor:
Zastupitelé 2018 - 2022

Zastupitelstvo 2018 - 2022

Dne 13. listopadu 2018 proběhlo USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mankovice.

Zastupitelé složili slib:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR."

Starostkou byla zvolena paní Nikola Staffová Sigmundová a místostarostkou paní Martina Blažková.

celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor:

Volby - soud rozhodl

Krajský soud v Ostravě rozhodl o návrhu na neplatnost voleb.
Usnesením se návrh ZAMÍTÁ.

Cele znění usnesení naleznete: celý text

ostatní | 1. 11. 2018 | Autor:

Ustavující zasedání zastupitelstva - termín odložen

U Krajského soudu v Ostravě byl podán NÁVRH NA NEPLATNOST VOLEB v naší obci. Návrh byl zamítnut, ale čeká se na vyvěšení usnesení na úřední desce soudu, aby usnesení nabylo právní moci.
Z tohoto důvodu se musí posunout termín zasedání ustavujícího zastupitelstva.

Více informací naleznete na stránkách soudu:
celý text

ostatní | 26. 10. 2018 | Autor:

Víceúčelové hřiště - vyrozumění Policie ČR

Policií ČR, oddělení hospodářské kriminality Nový Jičín, bylo vyšetřováno udání jednoho z našich občanů, který oznámil podezření z trestného činu nebo přestupku ve věci Víceúčelového hřiště na parc. č. 393, k. ú., konkrétně předražení zakázky, neinformování zastupitelstva a nepředložení ankety. V daném případě již nám bylo doručeno vyrozumění.
Plné znění ke stáhnutí. celý text

ostatní | 3. 10. 2018 | Autor:

Vývoz fekálií ze septiku

Vývoz fekálií ze septiku celý text

ostatní | 19. 4. 2018 | Autor:

Tisková zpráva – Pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče

Pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče celý text

ostatní | 6. 3. 2018 | Autor:

Pečovatelská služba Charity Odry pomoc pro osoby se sníženou soběstačností

Pečovatelská služba Charity Odry pomoc pro osoby se sníženou soběstačností celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor: Charita Odry