Obsah

Zprávy

ABECEDA NA ZAHRADĚ

ABECEDA NA ZAHRADĚ celý text

ostatní | 25. 9. 2020 | Autor:

Dotazník pro veřejnost - Mikroregion Odersko

Dotazník pro veřejnost celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor:

Pečovatelská služba Charity Odry

Pečovatelská služba Charity Odry celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor:

EKO-KOM - Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem ?

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem ? celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor:

Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor:

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Upozornění občanům na sběrné boxy celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor:

Informační linka - koronavir

Informační linka - koronavir celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 - přehled vykoledovaných částek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor:

Nádoba na sběr jedlého oleje a tuku

Nádoba na sběr jedlého oleje a tuku celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor:

Termíny svozu plastů - rok 2020

Termíny svozu plastů - rok 2020 celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor:

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2020

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2020 celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor:

Oznámení občanům o zahájení geodetických prací na území obce

Oznámení občanům o zahájení geodetických prací na území obce celý text

ostatní | 18. 9. 2019 | Autor:

Bezpečně do školy

Preventivní článek zaměřený na bezpečnou cestu do školy KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kanceláře ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence
celý text

ostatní | 15. 7. 2019 | Autor:

Občanská poradna Nový Jičín

Občanská poradna Nový Jičín celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor:
Zastupitelé 2018 - 2022

Zastupitelstvo 2018 - 2022

Dne 13. listopadu 2018 proběhlo USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mankovice.

Zastupitelé složili slib:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR."

Starostkou byla zvolena paní Nikola Staffová Sigmundová a místostarostkou paní Martina Blažková.

celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor:

Volby - soud rozhodl

Krajský soud v Ostravě rozhodl o návrhu na neplatnost voleb.
Usnesením se návrh ZAMÍTÁ.

Cele znění usnesení naleznete: celý text

ostatní | 1. 11. 2018 | Autor:

Ustavující zasedání zastupitelstva - termín odložen

U Krajského soudu v Ostravě byl podán NÁVRH NA NEPLATNOST VOLEB v naší obci. Návrh byl zamítnut, ale čeká se na vyvěšení usnesení na úřední desce soudu, aby usnesení nabylo právní moci.
Z tohoto důvodu se musí posunout termín zasedání ustavujícího zastupitelstva.

Více informací naleznete na stránkách soudu:
celý text

ostatní | 26. 10. 2018 | Autor:

Víceúčelové hřiště - vyrozumění Policie ČR

Policií ČR, oddělení hospodářské kriminality Nový Jičín, bylo vyšetřováno udání jednoho z našich občanů, který oznámil podezření z trestného činu nebo přestupku ve věci Víceúčelového hřiště na parc. č. 393, k. ú., konkrétně předražení zakázky, neinformování zastupitelstva a nepředložení ankety. V daném případě již nám bylo doručeno vyrozumění.
Plné znění ke stáhnutí. celý text

ostatní | 3. 10. 2018 | Autor:

Vývoz fekálií ze septiku

Vývoz fekálií ze septiku celý text

ostatní | 19. 4. 2018 | Autor:

Tisková zpráva – Pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče

Pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče celý text

ostatní | 6. 3. 2018 | Autor:

Pečovatelská služba Charity Odry pomoc pro osoby se sníženou soběstačností

Pečovatelská služba Charity Odry pomoc pro osoby se sníženou soběstačností celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor: Charita Odry