Obsah

Kříž Liebscherových z roku 1863

.

Kříž manželů Liebscherových z roku 1863

Jde o žulový latinský kříž na hřbitově u kostela navštívení Panny Marie, který věnoval majitel fojství Heinrich Liebscher s manželkou. Dole na nástavci je nápis

Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns für die Armen Seelen

Svatá Maria Matko Boží pros za nás pro naše duše v náručí

 Střed nástavce je s reliéfem P. Marie Bolestné.

Vzadu na nástavci je darovací /dedikační/ nápis obou manželů

Gestiftet von Heinrich und Theresia Liebscher im Jahre 1863

Daroval Heinrich a Theresia Liebscher v roce 1863

  Výška kříže je 500 cm

 

Zpracovala Pavlína Ďuricová podle pramenu:

Opomíjené klenoty Drobné sakrální stavby v Poodří, Bořivoj Teichmann

Forografie Pavlína Ďuricová