Obsah

Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce Mankovice

Obecně závazná vyhláška  č.1/2010 o místním poplatku ze psů     zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství     zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2005 o místním poplatku
za provozováný výherní hrací přístroj      zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Mankovice č.2/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných
podobných her na celém území obce     zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č.1/2013, kterou se vadává Požární řád obce Mankovice     zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2003 o provozování
veřejného pohřebiště     zde ke stažení

Nařízení obce Mankovice č.1/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním území Mankovice     zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č.2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Mankovice      zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu     zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení


Obecně závazná vyhláška č.1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde ke stažení